Щеннях туристських комплексів

Приміщення Температура. °С, у період року Вологість, %, у пері­од року Об'єм або тим­часовість пові­трообміну в 1 год, м. кв./год
холод­ний те­плий холодний теплий при­лив витяж­ки
Житлова кім­ната Не регла-менту-ється Не регла­ментуєть­ся X Зна 1 м кв.
Сушильна шафа для одягу та взут­тя X X Те саме Те саме X ЗО
Ванна X « і X
Туалет індиві­дуальний X « « X
Об'єднане Приміщення туалету та ванної X і « X

туристському комплексі Продовження таблиці 6.1
Умивальник ,„ X
загальний іо « ш X 0.5
Душова за гальна X « «
Уборна за гальна 16 « « X 5 на Щеннях туристських комплексів ту­алет і на 1 пі­суар
Вестибуль
загальний ко­ридор X « « X X
Східна пло- X
щадка « * X X
Приміщен-
ня для адмі­ністрації та персоналу X « « X
1о роз-
] Ірачечна X « ] « j і і рахун­ку, але гемен-пе4
г с 'ладильня, ушильня X « І Г и Іороз->ахун-у, але іемен-
II je2


"

Розділ 6- Виробнича санітарія та гігієна

—■ Продовже ■тята ЇЛІЩІб.І
Кладова для зберігання особистих речей, госпо­дарчі та для білизни X і X 0.5
Машинне приміщення ліфтів « « X За роз-рахун-к о м , але не менше 0.5
Сміттєзби­ральна каме­ра X « < X 1 через ствол сміттє­провід

documentadtcxyf.html
documentadtdfin.html
documentadtdmsv.html
documentadtdudd.html
documentadtebnl.html
Документ Щеннях туристських комплексів